So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hotline: +84.8.3820.0489

  • Vietnamese
  • English

+84.8.3820.0489

Factory

  • Không có bản ghi nào tồn tại
Sản phẩm mới

BAGASSE

- Moisture: Max 15%
- Packing method: Compressed in block and packed in jumbo bag or PP bag with pallet

Liên hệ

MIXED WOOD PELLET

-     Diameter: 8mm, 6mm
-     Material: Mixed Wood (rubber, acacia, eucalyptus, pine…)
-     Moisture: Max 10%
-     Ash: Max 3% 

Liên hệ

PINE WOOD PELLET

  • Diameter: 6mm, 8mm
  • Material: 100% pine wood
  • Moisture: Max 10%
  • Ash: Max 1%

Liên hệ

Mixed wood pellet

-     Diameter: 8mm, 6mm
-     Material: Mixed Wood (rubber, acacia, eucalyptus, pine…)
-     Moisture: Max 10%
-     Ash: Max 3% 

Liên hệ

Tin tức mới